Förvaltning av värdefull natur

Forskning om vilken skötsel som gör mest nytta på kort och på lång sikt i olika miljöer.