Forskning om våtmarkers ekosystemtjänster

Åtta nya forskningsprojekt om våtmarkers ekosystemtjänster ska stärka möjligheterna att på bästa sätt planera och lokalisera framtida våtmarker.