Forskning om tillämpning av samhällsekonomiska analyser

Fyra nya forskningsprojekt finansieras av Naturvårdsverket. Projekten ska stärka tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet.