Forskning om hantering av invasiva främmande arter

Nio nya forskningsprojekt ska stärka kunskap och möjligheter att på bästa sätt hantera invasiva främmande växter och invasiva främmande akvatiska djur.