Forskning om Förorenade Sediment

Sex nya forskningsprojekt ska stärka kunskap om risk och spridning av förorenade sediment och farliga ämnen från förorenade sediment.