Forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Naturvårdsverket finansierar åtta forskningsprojekt som ska bidra till att utveckla DNA-metoder som kan användas inom den nationella miljöövervakningen.