Storslagen fjällmiljö för kommande generationer

Vilka trender, konflikter och möjligheter finns i den svenska fjällvärlden? Går det att koppla samman ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet och uppmuntra ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet?

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Mats Andersson