Scenarioplanering för landskap

Avslutad satsning som pågick under 2014-2015.