Att genomföra omställningen till hållbara energi- och transportsystem (LETS 2050)

Avslutad satsning som pågick under 2008-2012.