Kartering och miljöövervakning med flygburen laserskanning och digitala bilder (EMMA)

Avslutad satsning som pågick under 2009-2013.