Hälsoeffekter av flygbuller på uteplats (MAXFLYG)

Avslutad satsning som pågick under 2010-2013.