Omtvistade landskap: renbete eller industriell användning

Naturvårdsverket har finansierat forskning som ska ta reda på hur myndigheter och beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan olika markanvändare i en tid när trycket på markerna ökar.