Havets gröna infrastruktur

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som beskriver hur grön infrastruktur i marin miljö kan stärkas och bevaras.