Hantering av dioxinproblematiken i Östersjöregionen

Avslutad satsning som pågick under 2009-2011.