Avslutade forskningssatsningar, miljöforskningsanslaget

Här listas avslutade forskningssatsningar såsom program, projekt och synteser, som startades 2007 eller senare.