Sverige klarar de flesta åtaganden under Göteborgsprotokollet

I Göteborgsprotokollet har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av luftföroreningar till år 2020. Det senaste scenariot visar att Sverige klarar detta med undantag för utsläpp av kväveoxider och ammoniak.