CBD – Konvention om biologisk mångfald

Konvention om biologisk mångfald, CBD, är en global konvention om naturvård och artskydd.