Baselkonventionen – om gränsöverskridande transporter av avfall

Konvention om gränsöverskridande transporter av avfall – Baselkonventionen – är en global konvention om kontrollen av transporter över nationsgränser och hantering av avfall.