Klimatkonventionens partskonferenser (COP)

Varje år hålls särskilda partskonferenser för de länder som undertecknat Klimatkonventionen. Samtidigt hålls möten för de länder som även ratificerat, (bekräftat) Parisavtalet respektive Kyotoprotokollet.