Internationella miljökonventioner

Sverige har anslutit sig till ett 40-tal internationella miljökonventioner – internationella avtal för att skydda miljön och hushålla med naturresurserna.