FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)

Miljökommittén inom Förenta Nationernas (FN:s) ekonomiska kommission för Europa arbetar för att medlemsländerna ska utveckla likartade miljöregler.