Miljösamarbetet inom Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska ländernas officiella samarbetsorgan. Samarbetet inkluderar en rad sakfrågor, däribland miljö. Naturvårdsverket deltar i samarbetet på flera nivåer.