Miljö- och klimatsamarbetet inom Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och består av flera ministerråd för olika sakfrågor.