Stärkta institutioner för ett hållbart klimat

Klimatprogrammet “Stärkta institutioner för ett hållbart klimat” är ett internationellt program mellan projekt i sex afrikanska länder och en samling svenska myndigheter för att bekämpa klimatförändringarna. Detta görs genom att ta fram bättre miljödata, förstärkta klimatåtaganden och främja en hållbar urbanisering.