IPBES-arbetet i Sverige

Naturvårdsverket representerar svenska intressen inom IPBES samt organiserar arbetet med IPBES nationellt.