Nordiska kustzonsprojektet

Ekosystemen längs Nordens kuster har kartlagts i nordiskt IPBES-inspirerat projekt.