Plattform för biologisk mångfald - IPBES

IPBES-plattformen tar fram kunskapsrapporter och relevanta verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.