Östersjösamarbetet

Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Sverige har en drivande roll i arbetet med att begränsa farliga ämnen i Östersjön och Naturvårdsverket koordinerar och samordnar specifika projekt som ska bidra till detta (flaggskepp).