Barentsrådet vill utveckla regionerna i norr

I Barentsrådet samarbetar länderna i norra Europa för att utveckla nordvästra Ryssland och de nordiska ländernas regioner längst i norr.