One Planet Network – globalt partnerskap för hållbar konsumtion och produktion

Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt i One Planet Network som är en motor i genomförandet av framför allt hållbarhetsmål 12. Det innebär att vi, i samverkan med nationella och globala aktörer, ska inspirera till handling för att ställa om till hållbar konsumtion och produktion. Vi delar kunskap, erfarenheter och goda exempel om svenska strategier, styrmedel och åtgärder som en del av Sveriges arbete med Agenda 2030.