Miljösamarbete med Ungern

Naturvårdsverket samarbetar under 2019–2020 med Ungerns Innovations- och Teknikministerium i ett projekt finansierat av EU-kommissionens Stöd för strukturreformer. Projektet syftar till att stärka implementeringen av Ungerns nationella klimatstrategi.