Samarbete med USA

Naturvårdsverket har påbörjat ett samarbete med delstaten Kalifornien i USA om utsläppshandel och transporteffektivt samhälle.