Miljösamarbete med Serbien

Naturvårdsverket har ett samarbetsprojekt med Serbien om EU-tillnärmning.