Miljösamarbete med Staten Palestina

Naturvårdsverket samarbetar med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Samarbetet påbörjades den 1 december 2018.