Miljösamarbete med Staten Palestina

Naturvårdsverket samarbetar med den palestinska miljömyndigheten under 2019-2021 med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen.