Miljö- och klimatsamarbete med Nordmakedonien

Naturvårdsverket samarbetar med det nordmakedonska miljöministeriet kring lösningar för att förbättra luftmiljön i Nordmakedonien. Vi bidrar även med kunskap kring artskydd och om processen kring landets EU-tillnärmning.