Kosovo

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna kommer under 2021–2023 att samarbeta med Kosovos miljömyndigheter med att stärka deras förmåga att implementera EU:s lagstiftning i ett Sida finansierat projekt.