Miljösamarbete med Kina

Naturvårdsverket har varit engagerat i miljösamarbete med Kina sedan 2012 då myndigheten undertecknade ett samförståndsavtal med Kinas centrala miljömyndighet.