Miljösamarbete med Indien

Den indiska ekonomin växer snabbt, och en av landets stora utmaningar är hur man ska hantera industrins skadliga påverkan på miljön. Ett av problemen är att miljölagarna inte implementeras i tillräcklig utsträckning.