Miljösamarbete med Georgien

Naturvårdsverket samarbetar med Georgien om avfallshantering sedan 2013.