Miljösamarbete med Bosnien och Hercegovina

Naturvårdsverket samarbetar med Bosnien och Hercegovina med stöd till förbättringar av luftkvalitet och luftkvalitetshantering.