Bilateralt miljösamarbete

Naturvårdsverket samarbetar med enskilda länder inom ramen för Sveriges miljöpolitik och internationella utvecklingspolitik. Detta gör vi för att bidra till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) men också för att våra egna miljömål inte kan uppnås utan internationellt samarbete.