Sektorslagstiftning för luftutsläpp

Krav som gäller inom hela EU för hur stora utsläppen av luftföroreningar får vara i olika sektorer.