Sverige klarar de flesta taken i EU:s nya takdirektiv

Med undantag för utsläpp av kväveoxider och ammoniak ser Sverige ut att klara sina åtaganden enligt EU:s nya takdirektiv. Detta framgår när man jämför det senaste scenariot för framtida utsläpp och Sveriges åtaganden.