2010-taken gäller fortfarande

Ett nytt takdirektiv har trätt i kraft, men åtagandena om minskade utsläpp från det gamla direktivet gäller fortfarande.