Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera processutsläpp från industrin. Tekniken skulle även kunna användas för biogen koldioxid från storskalig förbränning och därmed möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.