EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi 2020

"En europeisk grön giv" är EU:s tillväxtstrategi med målet att göra EU till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi är en viktig del av den.