Miljöavtryck

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan, så kallat miljöavtryck. Mellan 2013 och 2018 genomfördes ett pilottest av metoden. Naturvårdsverket representerar Sverige i styrgruppen för pilottestet.