Europeiska miljöbyrån utlyser European Topic Centers 2022–2026

Myndigheter, universitet, institut, ideella organisationer och företag har möjlighet att anmäla intresse att delta i European Topic Centers, ämnescentra, som ska stödja den Europeiska miljöbyrån, EEA, och de 32 medlemsländerna i genomförandet av den nya EEA-Eionet Strategy 2021–2030.