EEA-samordnare

Naturvårdsverket svarar för samordningen av det svenska arbetet gentemot EEA – Europeiska miljöbyrån.