Reglering av invasiva främmande arter inom EU

EU:s arbete med invasiva främmande arter baserar sig på EU-förordningen som trädde i kraft 2015. Förordningen gäller direkt som lagstiftning även i alla medlemsländer.