Biologisk mångfald i EU

Europeiska kommissionen har tagit fram en strategi för hur EU ska kunna nå de globala målen inom Konventionen om biologisk mångfald, CBD. Naturvårdsverket stödjer arbetet med att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald på många sätt.